D’Arméi op Besuch zu Miersch beim CIEA an SRME

D’Arméi koum no der Séance Info um Härebierg vir eng Visite op den Site vun vum CIEA an SRME op Miersch.

Se waren ganz begeechtert an hun eis e puer Wieder gewitmet:

“ Mir soe Ponts et Chaussées vu Miersch villmools Merci fir d’Séance Info déi viru kuerzem um Härebierg stattfond huet, a virun allem och vir d’Visite um Mierscherbierg! Net nëmme war dës Visite flott an informativ, mee e flotten Abléck an de Betrib an d’Beruffer bei Ponts et Chaussées“